Grafik Kekuatan Pegawai Psdmbp 2018

KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TMT NOVEMBER 2018
 

 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN ESELON
TMT NOVEMBER 2018
 
 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN STATUS
TMT NOVEMBER 2018
 

 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN USIA
TMT NOVEMBER 2018
 

 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN PENDIDIKAN
TMT NOVEMBER 2018
 

 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TMT NOVEMBER 2018
 
 
 
 KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL
TMT NOVEMBER 2018
 

 
KEKUATAN PEGAWAI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BERDASARKAN PENEMPATAN
TMT NOVEMBER 2018